Stora brister i arbete med asbest

Stockholm. I Arbetsmiljöverkets granskning i fjol av 134 bolag som fokuserar på arbete med cancerframkallande asbestmaterial ställde myndigheten krav om förbättringar på 78 - alltså nästan sex av tio företag.

Vanligaste felen var för lite och bristande arbetsledning, fel arbetsrutiner, felaktig personlig sanering och dåligt underhåll av andningsskydd, skriver tidningen Byggnadsarbetaren.

Samma år utfärdade verket avgiftsförelägganden mot 27 arbetsgivare som rev asbest utan tillstånd.

Enligt Arbetsmiljöverket finns cirka 400 000 ton asbest kvar i svenska byggnader, främst från 1950-, 1960- och 1970-talet.

TT

Publisert: