Säpo ansvarar för fler asylärenden

INRIKES

Inrikes. De senaste fem åren har Säpos hantering av säkerhetsärenden ökat markant. Anledningen är att fler asylsökanden bedöms utgöra ett hot mot rikets säkerhet.

Hittills i år har Säpo motsatt sig ett fyrtiotal uppehållstillstånd i fall där asylsökanden bedömts utgöra ett säkerhetshot. Säkerhetsrisker i hemlandet medför att verkställandet av utvisning kan ta tid. Under väntetiden klassas ärendena som säkerhetsärenden, och lämnas därmed över till Säkerhetspolisen.

– Insatserna mot de individer som inte går att utvisa, det vill säga där utvisningen inte går att verkställa, anpassas i förhållande till det hot de bedöms utgöra, säger Karl Melin vid Säkerhetspolisen.

Lagen om särskild utlänningskontroll

Enligt lagen om särskild utlänningskontroll, beslutar Säkerhetspolisen att antingen hålla personen i förvar, eller - om förutsättningarna är tillräckliga - ställa personerna "under uppsikt" till dess att utvisningen verkställs.

Beslutar myndigheten om förvar innebär det att personen placeras på kriminalvårdsanstalt, i häkte eller polisarrest. Den exakta siffran på hur många Säpo håller i förvar, vill myndigheten inte kommentera.

– Hur vanligt det är, går vi inte in på exakt. Men att det finns flera alternativ, det gör det, säger Karl Melin.

Säkerhetspolisen är en självständig myndighet och ansvarar på egen hand för tillämpning av förvar eller uppsikt, men kan vid behov fråga Polismyndigheten om hjälp.

– Om lagen om särskild utlänningskontroll refereras till, så är det underförstått vad det rör sig om, säger Pär Löwenberg, gruppchef på gränspolissektionen Noa.

Inte bara terrormisstänkta

Misstanke om brott eller brott mot rikets säkerhet, utgör grunden för Säkerhetspolisens bedömning av asylärenden. Men av årets hittills 46 fall, behöver inte alla nödvändigtvis ha en direkt koppling till terrorism, poängterar Karl Melin.

– Kopplingen till varför en individ utgör ett säkerhetshot är brett. Det kan handla om finansiering av terrorism eller personer som planerar att göra ett dåd, men olovlig underrättelseverksamhet är också ett skäl till varför man inte får ett beviljat uppehållstillstånd, säger Karl Melin.

TT