Risk för skred stoppade tåg

INRIKES

Trafik. Tågtrafiken mellan Jönköping och Månsarp stoppades under en dryg timme på fredagsförmiddagen, sedan ett automatiskt skredlarm löst ut. Tågen mellan Jönköping och Halmstad via Värnamo påverkades. Trafiken kom igång igen sedan området kontrollerats av en reparatör.

TT