Utredning om våldtagen politiker nerlagd

INRIKES

Brott. Tidigare i år anmälde en politiker i Falun att han blivit våldtagen. Nu läggs förundersökningen om våldtäkten ned.

I ett pressmeddelande skriver polisen att sammanställningen av den tekniska undersökningen är avslutad. "Den, liksom övrig utredning, har inte lett fram till att någon gärningsperson kunnat identifieras", skriver polisen vidare.

I höstas berättade politikern hur han i somras blivit våldtagen utomhus under knivhot. Politikern sade också att han trodde att han blivit en måltavla för brottet på grund av sitt politiska engagemang.

TT