SLU får FN-uppdrag om antibiotikaresistens

INRIKES

Djur. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har fått i uppdrag av FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) att leda arbetet med att ta fram en manual hur man minskar antibiotikaanvändningen i djurhållningen på ett ansvarsfullt sätt. SLU ska också genomföra kurser om antibiotikaresistens för djurhälsopersonal i Östeuropa, på Balkan och i Centralasisen.

"Sverige har ett mycket högt anseende internationellt inom området god djurhälsa och låg antibiotikaanvändning, det är bland annat därför FAO vände sig till oss", säger SLU:s vicerektor för internationella relationer Ylva Hillbur, enligt ett pressmeddelande.

TT