M redovisar partibidragen

Publicerad:

Stockholm. Moderaterna ska börja redovisa alla partibidrag över 20 000 kronor per år - men partiet vill inte, till skillnad från en majoritet av riksdagspartierna, ha någon lagstiftning på området.

Sverige har fått hård kritik av Europarådet för att partibidrag inte redovisas.

Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten tycker att diskussionen om dagens system för partifinansiering är berättigad. Hon vill dock inte se en lagstiftning om finansieringen utan föredrar en överenskommelse partierna emellan.

– Sverige har en tradition av att reglera detta genom frivilliga överenskommelser och det har fungerat väl. Frågan om lagstiftning har också utretts och fått tung kritik från vissa håll. Det finns svåra gränsdragningsproblem, förklarade hon vid en pressträff på förmiddagen.

Så sent som i måndags fick Sverige på nytt kritik av Europarådet för sin vägran att tillåta insyn i hur de politiska partierna finansieras. "Den totala bristen på någon konkret handling är slående", konstaterade Europarådets organ för korruptionsövervakning, Greco.

Redan för två år sedan uppmanade Greco Sverige att genomföra sju rekommendationer som gällde insyn i partifinansieringen.

Arkelsten beskriver det som att "Moderaterna nu går före" med förslaget att öppet redovisa alla bidrag över 20 000 kronor. Nu är det upp till Socialdemokraterna att bidra till att en ny överenskommelse kommer till stånd, anser hon.

– Vi vill veta vad Socialdemokraterna får i form av oavlönat kampanjarbete och i form av ersättning från LO, sade Arkelsten.

Ett rimligt krav, enligt Arkelsten, är också att LO-medlemmar som inte stöder S inte ska behöva bidra ekonomiskt till partiet.

Socialdemokraternas partisekreterare Carin Jämtin välkomnar att Moderaterna nu tänker redovisa sina ekonomiska bidrag men är inte särskilt imponerad av talet om att Moderaterna nu går före i den här frågan.

– Sanningen är att majoriteten av riksdagens partier går före och vill ha en lagstiftning. Vi tänker fortsätta arbeta för det, säger Jämtin till TT.

– Det är viktigt att Moderaterna flyttat sig ett steg, men en lagstiftning är det enda som garanterar att alla partier omfattas av det, även Sverigedemokraterna, säger hon.

Redan i dag redovisar Socialdemokraterna det som Sofia Arkelsten begär att S ska redovisa. I årsredovisningen finns upptaget på nationell nivå det stöd från andra i form av arbetskraft som ställs till partiets förfogande, uppger partisekreterare Carin Jämtins pressekreterare.

Institutet Mot Mutor (IMM) välkomnar Moderaternas omsvängning. Men man ställer sig tveksam till att det ska regleras i en frivillig överenskommelse och inte i lag.

"Den överenskommelse som för närvarande finns saknar en tillförlitlig ordning för kontroll att överenskommelsen efterlevs. En ny frivillig överenskommelse är enligt IMM:s mening acceptabel bara om den skapar en möjlighet till full kontroll", skriver ordförande för IMM, professor Claes Sandgren i ett pressmeddelande.

TT

Publicerad: