Unicef kritiserar JK och Skolverket

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Skolor får enligt grundlagen inte särbehandla politiska partier - inte ens nazistiska. Det har Skolverket slagit fast, och får stöd av justitiekanslern (JK).

"Väldigt märkligt", tycker FN:s barnfond Unicef.

– Om en skola anordnar den här typen av evenemang måste alla partier få möjlighet att göra sin röst hörd. Även ickedemokratiska åsikter måste få yttras, säger justitiekansler Anna Skarhed till Dagens Nyheter.

Det enda alternativet för de rektorer som inte vill ta emot nazistiska eller rasistiska partier är att inte bjuda in några politiska partier alls till skolan, enligt JK.

– Som lagen ser ut i dag är det här oundvikligt.

Men FN:s barnfond ifrågasätter slutsatsen. Enligt Unicef är det anmärkningsvärt att barnkonventionen inte nämns i Skolverkets vägledande information till skolorna.

– Skolan har ett uttryckligt uppdrag att förankra mänskliga rättigheter. Med den värdegrunden är det väldigt märkligt att bjuda in partier som propagerar för rasism eller främlingsfientlighet, säger Christina Heilborn, programchef på Unicef, till DN.

Debatten fick utbildningsminister Jan Björklund (FP) att under torsdagen utlova en "översyn av regelverket".

– Jag vet inte vad Björklund är ute efter. Men utifrån hur grundlagen är skriven tror jag att det blir svårt, säger Anna Skarhed.

TT

Publicerad: