Skolinspektionen stänger skola i Göteborg

INRIKES

Utbildning. Skolinspektionen återkallar tillståndet för Sverigefinska skolan i Göteborg. Det innebär att skolan och fritidshemmet stängs den 6 januari.

Anledningen är att föreningen som driver skolan inte har åtgärdat allvarliga missförhållanden i utbildningen. Det handlar bland annat om att högstadieeleverna får undervisning i de flesta ämnen av obehöriga lärare och att behövande elever inte får särskilt stöd.

Sverigefinska skolan har 67 elever i förskoleklass och grundskola. Det blir nu upp till varje elevs hemkommun att ordna plats i annan skola till vårterminen.

TT