Macchiarini står upp för sin metod

INRIKES

Sjukvård. Den omstridde kirurgen Paolo Macchiarini försvarar sin metod med syntetiska luftstrupar.

– Komplikationerna är inte relaterade till transplantatet, säger han till Läkartidningen i den första stora intervjun sedan den så kallade Macchiarini-affären briserade.

Efter fyra månaders tystnad talar nu Paolo Macchiarini ut. I Läkartidningen berättar han hur han ser på anklagelserna om forskningsfusk och om att han "experimenterade" på människor när han utförde transplantationerna med konstgjorda luftstrupar.

– När du befinner dig i frontlinjen löper du risk att bli angripen, och det har vi blivit av de så kallade visselblåsarna. Men jag hoppas att alla i Sverige betraktar oss som oskyldiga innan vi dömts för något, säger Paolo Macchiarini till Läkartidningen.

Plågsamma dödsfall

Sex av de åtta patienter som utsattes för den oprövade metoden dog, några under väldigt plågsamma former. En har opererat bort strupen. Den sista patienten lever, men vårdas på sjukhus i USA.

– De som kritiserar ska vara medvetna om att det finns hundratals artiklar om stordjursstudier av transplantationer med syntetiska luftrör, säger Macchiarini.

Trots att materialet aldrig använts för att tillverka luftstrupar i någon levande varelse fanns stöd i litteraturen för att implantatet skulle växa fast i kroppen, hävdar Macchiarini. Kända komplikationer nämndes inte eftersom de inte ansågs kopplade till själva teknologin.

"Jag är inte Gud"

På Läkartidningens fråga om vad han tänker om sin metod i dag svarar han undvikande.

– Mitt svar är att vi behöver en klinisk prövning med det bästa tillgängliga materialet, säger han.

När tidningen undrar om han själv tycker att han begått några misstag så här långt, svarar han:

– Jag är inte Gud. Vi gör alla misstag varje dag.

TT