Inrikes

Registrering av flygresenärer snart i gång

Brott. De nya EU-reglerna att automatiskt registrera flygpassagerares personuppgifter kan börja gälla i Sverige inom ett år. Det innebär att information om bland annat ditt namn, resväg och betalningssätt hamnar hos svenska myndigheter så fort du köper en flygbiljett.

Inrikesminister Anders Ygeman (S) välkomnar det nya lagförslaget, som föreslås träda i kraft i maj 2018.

– Det ger ökad möjlighet för polis, tull och säkerhetspolis att jobba mot gränsöverskridande brottslighet, säger han till TT.

Syftet med den nya så kallade PNR-reglerna (Passenger Name Record) - som tidigare har klubbats igenom i EU-parlamentet - är också att bekämpa grova brott och terror. Enligt en ny utredning ska flygbolagen tvingas att samla in personuppgifter för alla resenärer på flyg till och från EU.

Uppgifterna ska lagras hos polis och andra berörda nationella myndigheter i fem år, och kan exempelvis användas för att upptäcka misstänkta resmönster och för att automatiskt sålla ut okända passagerare som skulle kunna vara intressanta i grövre brottssammanhang före deras beräknade ankomst till - eller avresa från - Sverige.

Frågan om flygpassagerares integritet hanteras av att uppgifter maskeras i systemet redan ett halvår från insamlandet, så att enbart berörda personer med särskild behörighet kommer åt att se dem i databasen, menar Anders Ygeman.

– Det finns kraftfulla integritetsspärrar och kraftfulla dataskyddsregler. Efter en kort tid så maskeras alla personuppgifter.

TT