Tre av fyra undersökta ensamkommande över 18

Migration. De första medicinska åldersbedömningarna av ensamkommande asylsökande visar att en överväldigande majoritet av dem troligen är över 18 år.

På Migrationsverket är man inte förvånad, eftersom de undersökta ungdomarna hörde till en grupp där åldern var svår att bestämma.

– Utlåtandet är inget utslagsgivande bevismedel utan en pusselbit till den utredning vi själva har genomfört, säger Daniel Salehi på Migrationsverket.

När Migrationsverket hämtat in muntlig bevisning från en ensamkommande asylsökande om hans eller hennes ålder, men gör bedömningen att den inte är tillräcklig för att besluta om personen i fråga sannolikt är underårig, kan myndigheten beställa en rättsmedicinsk undersökning.

Dessa undersökningar ansvarar Rättsmedicinalverket för, och nu redovisas de första färdiga utlåtandena, totalt 581 stycken. I 442 av dessa bedömer Rättsmedicinalverket att resultatet "talar för att den undersökta är 18 år eller äldre".

Ett urval

Att en så stor andel av de färdiga utlåtandena visar på att de undersökta asylsökande troligen är äldre än 18 år förvånar inte Daniel Salehi, processledare på Migrationsverket. Myndigheten har ju redan gjort en "naturlig selektering" såsom processen är uppbyggd, säger han.

– De medicinska åldersbedömningarna görs ju bara i ärenden där Migrationsverket bedömer att den bevisning som finns inte är tillräcklig.

– Hade samtliga ensamkommande genomgått en medicinsk åldersbedömning hade resultatet sannolikt sett annorlunda ut och gett ett kraftigt utslag åt det andra hållet, fortsätter han.

När utlåtandet är färdigt ska den asylsökande och dennes offentliga biträde få ta del av det, så att de kan argumentera juridiskt för vilket bevisvärde det ska tillmätas. Först efter det kan ärendet avgöras.

"En grund"

Statsminister Stefan Löfven (S) anser att det är bra att möjligheten med åldersbedömning finns. Resultatet av de första bedömningarna ser han inte som ett belägg för att de haft rätt som kritiserat myndigheter och regering för att vara naiva när det gäller godtagande av ålder.

– Nej, men däremot är det bra att kunna bestämma mer precist med den här möjligheten. Det var därför vi ville det. Det finns en osäkerhet och det har vi varit fullt införstådda med, men frågan är på vilka grunder man ska avgöra det. Nu har vi en grund för myndigheterna att fatta säkrare beslut, det är bra, säger statsministern.

Aldrig exakt

Totalt har hittills ungefär 4 200 beställningar skickats från Migrationsverket till Rättsmedicinalverket, som bedömer att de nu kommer kunna hantera utlåtandena i allt snabbare takt.

Ann Lemne, utvecklingschef på Rättsmedicinalverket, säger att man känner sig säker på de bedömningar som görs:

– Det finns inga metoder som med exakthet kan tala om hur gammal man är, eller om man verkligen är över 18 år. Vi har valt två metoder som vi har bedömt som de bästa för det uppdrag vi har.

TT