Inrikes

Mikroplaster i havet kartläggs

INRIKES

Miljö. Spridningen av små plastpartiklar, så kallade mikroplaster, i haven har blivit ett växande miljöproblem. Nu ger regeringen i uppdrag till Naturvårdsverket att kartlägga de viktigaste källorna till partiklarna.

– Mikroplaster i havet är ett växande hot mot djurlivet och mot människors hälsa. Det behövs en övergripande översyn av problemet, säger miljöminister Åsa Romson.

Naturvårdsverket, som får två år på sig för uppdraget, ska även föreslå hur föroreningarna ska åtgärdas.

Mikroplaster, som är 1-5 millimeter stora, uppstår när större plastbitar bryts ner i vattnet. Men de finns också i kosmetiska produkter och hushållsprodukter där de tillsätts för att ge en skrubbande effekt. En beräkning antyder att 40 ton mikroplaster från sådana produkter hamnar i Östersjön varje år.

Forskning har visat att fiskar, marina smådjur och musslor får i sig mikroplasterna med födan. Vad detta får för effekter på sikt är okänt.

– Vi ska inte mata levande djur med plast. Det här är ett eskalerande hot, säger Romson.

– Sverige är nog vare sig bättre eller sämre än andra industrialiserade länder. Moderna samhällen använder väldigt mycket plastprodukter och därmed är risken för spridning stor.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes