Delade meningar om burägg

Malmö. Det finns delade meningar om värphönor som bor i burar. Nyligen har Willys och Coop beslutat att stoppa försäljningen av burägg.

– Det är olyckligt att det är butikskedjorna som fattar beslutet och att det inte sker genom lag. Konsumenterna borde ha rätt att välja mellan de produktionsformer som är tillåtna enligt svensk djurskyddslag, säger Helena Wall på Sveriges lantbruksuniversitet.

År 2004 infördes nya regler för att undvika sjukdomar och skadligt beteende hos värphöns i burar, berättar Örian Wedekull från branschorganisationen Moderna ägg. Han anser att det finns en romantiserad bild av frigående höns.

– Frigående höns låter bättre, men dödligheten och risken för sjukdomar för frigående höns är större eftersom de pickar i gödsel.

TT

Publisert: