Lag om buggning föreslås vara kvar

Stockholm. Regeringen vill att flera tidsbegränsade lagar om hemliga tvångsmedel ska vara kvar, bland annat gäller det buggning.

Även lagen som ger rätt att använda tvångsmedel för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott, som spioneri och terroristbrott, ska bli permanent, skriver justitieminister Beatrice Ask (M) i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

En del förändringar föreslås också i lagrådsremissen som lämnas in på fredagen, till exempel att reglerna om så kallad överskottsinformation ska ändras så att information från avlyssning får användas om det gäller brott som kan ge minst tre års fängelse.

En annan förändring är att tillämpningsområdet för hemlig rumsavlyssning, så kallad buggning, utvidgas så att det också kan användas för att utreda spioneri och så kallat statsstyrt företagsspioneri.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.

TT

Publisert: