Inrikes

Kompromiss i betygsfrågan

INRIKES

Skola. Regeringen och Alliansen har enats i frågan om betyg från fyran, erfar SVT. Jan Björklund (FP) och Gustav Fridolin (MP) ska presentera fler detaljer på en presskonferens klockan 14.30.

Kompromissen går enligt SVT ut på att starta en försöksverksamhet i hundra skolor, med start 2017, och det blir Skolverket som får i uppdrag att ta fram skolorna under förutsättning att huvudmän, lärare och föräldrar vill ha verksamheten.

Kompromissen innebär också att de två nationella prov som Jan Björklund införde i årskurs 6 försvinner, erfar TT.

Alliansregeringen skickade i höstas ett utredningsförslag om att sänka betygspremiären från årskurs 6 till årskurs 4 på remiss. En sammanställning av remissvaren visar att 34 av 44 remissinstanser avstyrker. Bland dem som är skeptiska finns tunga instanser som Skolinspektionen, Skolverket, lärosäten och de båda lärarfacken. Invändningarna handlar bland annat om att effekterna av den senaste ändringen, betyg i årskurs 6, ännu inte studerats.

Alliansen har lagt motionsyrkande om betyg i årskurs 4 och har stöd av Sverigedemokraterna i frågan. På det sättet kan Alliansen köra över regeringspartierna i riksdagen. Socialdemokraterna har velat lösa ut frågan, så att osäkerheten för lärare och elever försvinner. Kompromissen innebär att det inte blir betyg från årskurs 4 under innevarande mandatperiod, vid sidan av de skolor som vill ingå i försöksverksamheten.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes