Dom ger läkarstudenter hopp om jobb

INRIKES

Stockholm. En dom i kammarrätten ger svenska studenter som läser till läkare utomlands möjlighet att vikariera i Sverige, enligt Centrum för rättvisa. Fallet gäller en läkarstudent i Polen som nekades vikariat i hemlandet därför att han inte hade praktiserat lika mycket som svenska studenter. Enligt kammarrätten hade Socialstyrelsen fel i den bedömningen, vilket talar för att fler studenter kan få tillstånd att vikariera. Socialstyrelsen kan överklaga domen.

TT