Reinfeldt vill se över mottagande

Stockholm. Det är oro för kvaliteten i mottagandet när många fler kommer som gör att Moderaterna vill se över invandringspolitiken, enligt statsminister Fredrik Reinfeldt (M) som hävdar att det inte finns något uttalat syfte att minska antalet som kommer.

Reinfeldt distanserar sig från migrationsminister Tobias Billströms tal om att påverka volymerna och flödena in till Sverige och tillägger att det inte står något om det i direktiven till den arbetsgrupp i partiet som Billström leder.

När migrationsministern, som leder partiets arbetsgrupp på området, och partisekreteraren Kent Persson häromdagen presenterade utgångspunkterna för gruppens arbete talade Billström om volymer och flöden som måste påverkas. Fredrik Reinfeldt framhåller att det inte står något uttryckligt om volymer eller att minska invandringen till Sverige i gruppens direktiv.

– Direktiven är tydliga. Men till den del vi för en diskussion beror det på att det är många fler som kommer och då måste man ställa sig frågan vad den förändringen innebär, sade Reinfeldt till journalister efter ett möte med riksdagens EU-nämnd.

– Och så vet jag att Tobias Billström flera gånger har återkommit till framförallt situationen på Balkan och i Serbien eftersom vi är oroade för att människor utnyttjas och ges förväntningar som är ogrundade.

Reinfeldt syftar på att Billström också tidigare talat om att det finns många från Balkan som, utan att de har någon egentlig chans att få det, söker asyl i Sverige eftersom de trott att det är möjligt.

Tobias Billströms tal om volymer, uttalat missnöje bland moderata kommunpolitiker och uppgifter om att Moderaterna förlorar sympatisörer till Sverigedemokraterna, har lett till spekulationer om att M låter sig påverkas av Sverigedemokraternas politik på området.

– Det vi är oroade för när väldigt många kommer på kort tid, och delvis från länder som de inte har kommit ifrån tidigare, är att det leder till risk för att mottagningssystemet inte fungerar, säger Reinfeldt.

Han säger att kvaliteten blir sämre, det blir svårare för dem som kommer att klara sådant som skola, att få jobb och komma in i det svenska samhället.

– Och vi får kommuner som signalerar att de tycker att de inte klarar det på det sätt som de skulle vilja.

Statsministern säger, på en fråga om det är en omsvängning, att partiet hela tiden utvecklar sin politik. En del reformer som M och regeringen genomfört på migrationsområdet, med Miljöpartiet, har lett till att fler kommer till Sverige. Förutom försörjningskrav för anhöriginvandring är det också de reformerna bland annat, som kan behöva justeras.

– Vi är beredda att pragmatiskt och noggrant gå igenom de små justeringar som kan behöva göras, säger Reinfeldt.

TT

Publisert: