Sverige kräver akrylamidgranskning

INRIKES

Stockholm. Nya studier har visat att akrylamid ökar risken för cancer. Samtidigt får européer i sig nästan lika mycket av ämnet som för tio år sedan. Därför kräver Livsmedelsverket, tillsammans med myndigheter i Tyskland, Danmark och Frankrike, att den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet ser över sin riskbedömning av akrylamid. Ämnet borde "troligtvis anses vara en av de mest oroande föroreningarna i mat", skriver de fyra myndigheterna.

Akrylamid bildas när en del livsmedel tillagas vid höga temperaturer.

TT