Kritiskt läge för Östersjöns tumlare

INRIKES

Natur. En av världens mest hotade valarter simmar i svenska vatten. Frågan är hur länge.

Det finns bara omkring 500 östersjötumlare kvar och nu står hoppet till ett havsområde söder om Gotland.

Östersjötumlaren, en av de minsta tandvalarna, drabbas hårt som bifångst vid fiske, men också av miljögifter. Det gör att det bara är omkring 500 djur kvar enligt den senaste uppskattningen.

– Det är ett ganska kritiskt läge, säger Mattias Rust, chef för havsarbetet på Världsnaturfonden (WWF).

– Problemet är att trycket hela tiden ökar med sjöfart, turism, vindkraft, ledningar för olja och gas och så vidare. Det är färre och färre delar av Östersjön där den får vara i fred.

WWF hoppas nu på ett snabbt beslut om ett skyddsområde för östersjötumlaren. För ett par veckor sedan lämnade Naturvårdsverket över ett förslag till regeringen om att skydda ett havsområde på totalt 11 000 kvadratkilometer, det vill säga ungefär lika stort som Skåne, i en serie av grunda vatten söder om Gotland.

– Det är nog många som inte ens vet om att det finns valar i Östersjön. Men ska vi ha någon chans att ha kvar tumlarna måste vi skydda dem nu, säger Mattias Rust.

TT

ARTIKELN HANDLAR OM