Pisachefen: Invandringen enorm utmaning

INRIKES

Utbildning. Den svenska skolan är på rätt väg, men mycket återstår att göra innan vi är på asiatisk nivå - och den stora invandringen innebär en "enorm utmaning" för skolsystemet.

Det säger Pisachefen Andreas Schleicher i en intervju med TT.

– Det kommer att krävas formidabla insatser av de svenska lärarna. För att lyckas kommer det inte att räcka med att förlita sig på specialister. Du måste förbereda alla lärare på att ta hand om en mycket mer diversifierad grupp av elever, säger Schleicher.

Schleicher är ansvarig för Pisa inom den ekonomiska samarbetsorganisationen OECD. Han säger sig vara imponerad av det arbete som lagts ner i Sverige på att vända den tidigare trenden.

– Resultaten är inte storslagna. De är inte tillbaka på den nivå de var år 2000, men nedgången har brutits, och vi ser en försiktig förbättring, särskilt i matematik, och jag tycker det är uppmuntrande, säger han.

Högt pris

TT: Men vi ligger fortfarande sist bland de nordiska länderna. Hur ska vi undvika att uppgången följs av ett nytt bakslag?

– Jag tror att de finns en stor medvetenhet i Sverige om att mycket arbete återstår. Ni hade en nedgång av elevernas kunskapsnivå och dessutom växande sociala klyftor inom skolsystemet, utan att någon riktigt märkte vad som hände. Ni tittade inte på systemet i sin helhet och ni har betalat ett pris för detta.

TT: Vad tycker du om de reformer som hittills har införts?

– Att betona en grundläggande disciplin är viktigt. En annan sak som är bra att ni försöker förbättra är begreppsförståelse hos eleverna. En sak som alltid har slagit mig när jag granskat den svenska skolan är att lärarna säger att de vill att eleverna ska tänka som matematiker, forskare och historiker. Men resultatet har blivit det omvända! Eleverna har varit hyfsat bra på att lära sig vissa faktabitar, men har haft svårt att se helheter.

Talang eller hårt arbete?

TT: Det finns tendenser till vidgade klyftor mellan elever från olika socioekonomiska grupper i Sverige. Är det allvarligt?

– De sociala skillnaderna är många gånger större i Frankrike och Tyskland än vad de är i Sverige. Om det har funnits ett land där den amerikanska drömmen har varit verklig, så är det Sverige. Men det vidgade gapet vi ser nu är allvarligt. Så fort man har ett gap är det väldigt svårt att stänga det.

TT: Varför är de östasiatiska länderna så bra?

– För inte så länge sedan var Sydkorea på den nivå som Afghanistan är i dag. Därför sätter de stort värde på utbildning. Det ses som vägen bort från fattigdom.

– Det handlar också om attityd. Frågar man svenska elever om vad som krävs för att bli bra i matematik svarar de att det handlar om medfödd begåvning. I Singapore säger eleverna att det handlar om hårt arbete.

– En annan faktor är kvaliteten på lärarna. När asiatiska elever får välja mellan mindre klasser och bättre lärare väljer de alltid bättre lärare. Det innebär att skolorna investerar i lärare och betalar för dem med stora klasser. I Sverige gör ni precis tvärtom - ni ger lärarna dåligt betalt och har små klasser.

TT