Inrikes

Kontroller ska stoppa övergrepp

INRIKES

Stockholm. Hårdare kontroller av familje- och jourhem ska hindra att barn och unga som tvångsplaceras där utsätts för övergrepp och vanvård. Det föreslår regeringens utredare.

Det förekommer fortfarande övergrepp och vanvård i jour- och familjehemsvården, konstaterar Håkan Ceder på Dagens Nyheters debattsida.

På tisdagen överlämnar han ett delbetänkande av utredningen om tvångsvården av barn och unga.

Han föreslår att hemmen utreds i två steg, med bland annat kontroll av föräldrarna mot polisens belastningsregister.

Ceder föreslår också att varje kommun som använder sig av ett jourhem måste utreda det, och sedan lämna ett medgivande som omprövas varje år.

Han vill också se krav på att familjehems- och jourhemsföräldrar ska ha genomgått en obligatorisk utbildning, att privata förmedlare av hem behöver ha tillstånd och att statens tillsyn över hur kommunerna sköter verksamheten skärps - samt att ett nationellt centrum kring familjehemsvården inrättas.

För att få fler familje- och jourhem föreslår utredaren en informationskampanj till allmänheten. Ceder anser att det ytterst är en fråga om säkerheten för placerade barn att det finns tillgång till ett tillräckligt antal hem.

Kvaliteten på familjehemmen höjs inte enbart med ökade krav, nya regler och kontroller. Det behövs även andra saker, som kunskapsstöd, utbildning och samverkan över kommungränserna, enligt Sara Roxell, samordnare vid Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och expert i utredningen.

– Hur vet vi att en familj är bra? För att svara på den frågan behövs något mer än bara kontroller, säger hon.

Ett förslag är att föräldrarna där barnen ska placeras ska genomgå en utbildning och att föräldrarnas eventuella kriminella förflutna ska kontrolleras.

TT: Det känns mer märkligt att detta krav inte redan finns i dag?

– Det kan man tycka. Många kommuner har redan infört både utbildningar och kontroll av belastningsregistret, men nu föreslår utredningen att det ska bli ett lagstadgat krav.

TT: Sverige har väldigt många små kommuner. Klarar de av denna uppgift?

– Många kommuner har nu börjat samarbeta över kommungränserna och det är inte en minut för tidigt.

Hur stort problemet med vanvård och övergrepp är vet ingen, men Sara Roxell berättar om en enkät till kommunerna som visade på ett par hundra fall under en tvåårsperiod.

– Men det är viktigt att komma ihåg att familjehemmen i de allra flesta fall fungerar bra.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes