Sverige får nationell rymdstrategi

Stockholm. Den svenska rymdverksamheten har inte utvärderats i grunden sedan 1995. Därför vill regeringen ta fram en ny nationell rymdstrategi för att utveckla svensk forskning och industri samt bidra till svensk tillväxt.

En särskild utredare, Ingemar Skogö, ska föreslå en långsiktig och sammanhållen nationell strategi för svensk rymdverksamhet. Syftet är att ringa in hur Sverige som land kan få ut mesta möjliga ur investeringarna på rymdområdet.

Ingemar Skogö är landshövding i Västmanlands län och var tidigare generaldirektör för Luftfartsverket respektive Vägverket. Han ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 maj 2015, enligt ett pressmeddelande från utbildningsdepartementet.

TT

Publisert: