Inrikes

Fel kvarstår i partiernas register

INRIKES

Stockholm. Riksdagspartierna har brustit i hur de hanterat personuppgifter i sina medlemsregister. De har inte informerat om registreringen, de har saknat gallringsrutiner och IT-säkerheten för att skydda uppgifterna har varit otillräcklig - trots att uppgifter som avslöjar politiska åsikter enligt lagen är extra skyddsvärda.

Nu konstaterar Datainspektionen (DI) att många av de brister som påtalades sommaren 2012 är åtgärdade men att vissa kvarstår.

"Kontrollen visar att partierna har genomfört en rad förändringar och rättat till felaktigheter samt att det arbetet fortsätter. Flera partier sparar dock uppgifter om exempelvis medlemmar som avslutat sitt medlemskap eller uteslutits, trots att det inte finns något stöd i lagen för att spara sådana uppgifter", säger Gunilla Öberg vid DI i ett pressmeddelande.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes