Inrikes

Allt fler ettåringar i förskolan

INRIKES

Stockholm. Svenska barn börjar i förskolan allt tidigare. Förra året var nästan hälften av ettåringarna inskrivna, vilket är en ökning med 17 procent sedan 2005, enligt statistik från Skolverket.

Andelen barn som går i förskola har ökat bland samtliga åldersgrupper, men ökningen är störst bland ettåringar, uppger Dagens Nyheter.

Anders Broberg, professor i klinisk psykologi med inriktning mot barn och ungdomar vid Göteborgs universitet, pekar samtidigt på att det ökade trycket på förskolan de senaste 10-15 åren generellt lett till betydligt större grupper och färre vuxna per barn. Det kan skapa stress och oro hos barnen och allra värst är det för de minsta, enligt honom.

– Jag är ganska orolig för hur förskolan för de minsta barnen ser ut, säger han till TT.

Det absolut viktigaste för riktigt små barn är att de känner sig trygga, säger Anders Broberg.

– Trygghet handlar om nära relationer, med föräldrarna eller med förskolepersonalen. Men på många förskolor har man, på grund av den utveckling som skett, inte möjlighet att ge den trygghet som små barn behöver, säger han.

Broberg har bland annat forskat kring små barn i förskola.

– Men det var på 80-talet och då såg barngrupperna helt annorlunda ut. Då var det småbarnsgrupper på tolv barn och tre vuxna. I dag pratar vi om småbarnsgrupper på kanske 17 till 20. Tyvärr används den forskning som vi och andra gjorde på 1980-talet, som visade att små barn inte tar skada av att vara på dagis, som belägg för att det går bra i dag också. Trots att situationen ser helt annorlunda ut, säger Anders Broberg.

– Tidsandan är att båda föräldrarna ska jobba heltid samtidigt som samhället ska erbjuda en god uppväxtmiljö, även för de minsta barnen. Men, enligt mig, lever inte samhället upp till det åtagandet. Resultatet blir en onödig stress för barnen och vad den långsiktigt innebär vet vi inte i dag. Det är ett samhälleligt experiment som vi vet svaret på först om 20 år, fortsätter han.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes