Självmordshot mot Försäkringskassan ökar

INRIKES

Samhälle. Tjänstemän på Försäkringskassan får ta emot allt fler hot, skriver Dagens Nyheter. Sedan 2014 har antalet människor som hotat om självmord nära nog fördubblas. Exempelvis har personer som nekats ersättning vänt sig till sin handläggare och hotat att ta sitt liv. 2008 anmäldes 19 hot om självmord, år 2016 ligger siffran på 872.

– Det är en tuff arbetsmiljö och för många innebär det psykosocial stress. Vi har hög intern sjukfrånvaro. Man tar jobb på Försäkringskassan för att man tror på välfärden och handläggare gör sitt bästa för att nå fram med motiveringen för myndighetsbeslutet, säger Thomas Åding, vice ordförande i ST-facket på Försäkringskassan, till tidningen.

En kartläggning som Brottsförebyggande rådet (Brå) genomförde 2016 visar att trakasserierna ökat på många myndigheter. I deras enkätundersökning svarade 31 procent av medarbetarna på Försäkringskassan att de utsatts för otillåten påverkan.

TT