Kyrkan lockar rekordmånga

Samfund. Fler än någonsin lämnar Svenska kyrkan. Under förra årets elva första månader tog över 91 000 personer beslutet att lämna samfundet.

Men samtidigt valde också rekordmånga svenskar att gå med.

Fram till och med november 2017 hade 91 129 svenskar begärt utträde ur Svenska kyrkan under året, visar preliminär statistik från kyrkan. Det är fler än under hela 2016, då 90 000 svenskar begärde utträde.

– För 2016 kan siffran till viss del förklaras med ett par uppmärksammade mediala granskningar av kyrkan. I samband med det valde ovanligt många personer och framförallt de över 55 att lämna kyrkan, säger Pernilla Jonsson, analyschef på Svenska kyrkan.

Gällande 2017 pekar Pernilla Jonsson på det faktum att det var kyrkoval, något som i regel betyder att utträdena blir fler. Hon säger dock att inget av dessa två skäl fungerar som en heltäckande förklaring till det stora tappet.

– Det vi har sett är att ett större antal unga män mellan 25 och 35 väljer att lämna och i enkätsvaren från den gruppen kunde vi se att en majoritet av dem inte hade uppmärksammat de mediala granskningarna från 2016.

Fler går med

Samtidigt visar de preliminära siffrorna för 2017 att 8 833 personer aktivt valt att gå med i kyrkan fram till november, den högsta siffran sedan stat och kyrka skildes åt år 2000. Och det slutgiltiga resultatet kommer att bli ännu något högre.

– Att fler personer träder in i kyrkan är en trend som hållit i sig de senaste åren. Utvecklingen ser likadan ut i både Norge, Danmark och Finland.

Trenden verkar förstärkas under valår - vid kyrkovalet 2013 uppgick antalet nya medlemmar till 8 003, den dittills högsta siffran under 2000-talet. Men även då var valet bara en delförklaring, säger Pernilla Jonsson.

– Förutom valet har vi också sett en växande skara volontärer bland våra medlemmar. Antalet volontärer blev fler i och med mottagandet av många flyktingar 2015 och har fortsatt växa sedan dess, säger hon.

"Kvinnoförtryck"

En av dem som valt att gå med är författaren och journalisten Niklas Ekdal. Nyligen skrev han en debattartikel i DN där han berättade att han återinträtt efter att tidigare ha lämnat.

Niklas Ekdal hänvisade i sin text bland annat till Bibelcitatet "Det är saligare att giva än att taga". Även debattören Alexandra Pascalidou har berättat om sina planer på att gå med i Svenska Kyrkan, med hänvisning till kyrkans "progressiva arbete".

52-årige Bengt Kyllinge i Ransta blev medlem i slutet av förra året. Han delar inte de centrala delarna av den kristna tron med Jesus återuppståndelse, men anser att det finns andra skäl för att gå med.

– Trots att jag inte tror på allt så känner jag mig välkommen i Svenska kyrkan, i första hand som människa.

Socialt arbete viktigt

Han pekar särskilt på Svenska kyrkans sociala arbete och nämner både öppna förskolan och arbetet för flyktingar som exempel på sådant som han vill bidra till.

– Jag skriver till 95 % under på det som Svenska kyrkan gör och det räcker för mig.

Men hos förbundet Humanisterna, som driver att sekulära principer ska stå över religiösa, anser man förstås inte att ett medlemskap i Svenska kyrkan är det bästa alternativet för den som vill hjälpa andra.

– Skälet är att pengarna man ger till kyrkan till ganska liten del går till att hjälpa andra. De går i stället till kyrkans anställda, säger organisationens avgående ordförande Christer Sturmark.

TT

Publisert: