Kommuner missar våldsamma män

INRIKES

Brott. Sex av tio kommuner saknar rutiner för att identifiera män som utsätter nära och kära för våld. Hälften av landets kommuner har inte heller rutiner för hur man ska agera när misstanke om hedersrelaterat våld dyker upp.

Förra året anmäldes mer än 12 000 misshandelsbrott där den misstänkte och offret hade en nära relation. Men hur landets kommuner arbetar för att få stopp på våldet skiljer sig åt. Det konstaterar en enkät som fokuserar på förövarna och hur man kan arbeta mer förebyggande. Närmare 70 procent av kommunerna har svarat - och skillnaderna är stora, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

Endast 36 procent av kommunerna har rutiner för att identifiera personer som utsätter sina närstående för våld. Omkring 90 procent av alla kommuner eller stadsdelar erbjuder på något sätt behandling för våldsutövare, men ofta saknas rutiner för att följa upp stöd och behandling som de får.

"Att fånga upp och erbjuda insatser till våldsutövarna är nödvändigt för att få stopp på våldet. Det måste fungera oavsett var i landet man bor", säger regeringens utredare - Kriminalvårdens generaldirektör - Nils Öberg i pressmeddelandet.

Enkäten är första delen av en utredning av återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld. En av utredningens uppgifter är att se om ett nationellt kompetenscentrum behövs.

TT