Kirurg skar av matstrupe av misstag

INRIKES

Sjukvård. En kirurg på Nyköpings lasarett som skulle åtgärda en förstorad sköldkörtel råkade under operationen skära av patientens matstrupe, uppger SVT Sörmland.

Efter olyckan tillkallades en expert direkt som sydde ihop strupen, men den äldre mannen har enligt lex Maria-anmälan fortfarande svårt att svälja och röstsvårigheter.

Enligt anmälan var det svårt att särskilja matstrupen eftersom den blivit indragen i ett ärrigt område och hade sammanväxningar av olika vävnader.

Enligt sjukhusets interna utredning är komplikationen extremt sällsynt.

TT