Inrikes

Ökat antal narkotikabeslag i år

INRIKES

Malmö. Mer ecstasy och metamfetamin. Mindre kat och kokain. Under årets första sex månader är tullens antal beslag högre än för samma period i fjol: 3 518 jämfört med 3 168. Antalet beslag i postflödet har blivit fler, och störst ökning står cannabis och narkotiska läkemedel för. Många misstänkta preparat är ännu inte klassade som narkotika. Den så kallade förstörandelagen ger tullen rätt att omhänderta substanser där det bara finns misstanke om att det rör sig om narkotiska preparat. Runt 250 sådana beslag har gjorts i år.

Samtidigt som antalet liter beslagtagen starksprit minskat stort, har vin- och ölbeslagen i stället ökat. Den beslagtagna spriten har minskat med 40 procent, till runt 30 000 liter. Närmare 37 000 liter vin beslagtogs - en ökning med drygt 40 procent. Öl har gått från drygt 160 000 beslagtagna liter till 212 000.

Beslagen inom så kallad myrtrafik - smuggling av mindre mängd narkotika - har ökat i år jämfört med samma period i fjol. Då handlar det oftast om att bära på sig marijuana eller cannabisharts, för eget bruk eller för att sälja i liten skala.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes