Tysk inflation bekräftas

INRIKES

Ekonomi. De tyska konsumentpriserna var oförändrade i november jämfört med månaden före och ökade med 0,7 procent i årstakt, mätt med det EU-harmoniserade måttet HICP, enligt Tysklands federala statistikbyrå.

Det ligger i linje med preliminära beräkningar och innebär en oförändrad inflation jämfört med oktober.

Inflationstalen kommer sedan ECB i förra veckan förlängde sitt stora stödköpsprogram till utgången av 2017, fast med en sänkt stödköpsnivå från och med april.

TT-Reuters