Kommuner ska vara redo för krig

INRIKES

Försvar. Sveriges kommuner ska öka sin krigsberedskap. Det kräver MSB, Myndigheten för samhällskydd och beredskap, som har skickat ut ett brev till säkerhetscheferna i landets kommuner.

"Det ställer höga krav på... operativt tempo, beslutsfattande, informationsdelning, kriskommunikation, flexibilitet, robusthet och att hantera hemliga uppgifter", står det i brevet som Svenska Dagbladet rapporterar om.

Bakgrunden är ett regeringsbeslut från i fjol om att Sverige ska återfå ett civilt försvar. Totalförsvarsplaneringen från kalla kriget ska tas upp igen och syftet med brevet är att förbereda kommunerna på ett eventuellt krigstillstånd.

– Ingen pekar på att krig är sannolikt, men vi har regeringens uppdrag att planera för det, säger Svante Werger, informationschef på MSB, till SvD.

Flera säkerhetschefer som tidningen pratat med är kritiska. De tycker att statens krav på kommunerna är orealistiska, att det är oklart hur man ska gå till väga och hur allt ska finansieras.

TT