Svenskar vill stanna i EU

INRIKES

Brexit. Britterna röstade med knapp majoritet för att lämna EU. Men i Sverige är det andra tongångar: Om en liknande folkomröstning skulle hållas här, skulle 52 procent rösta för att stanna och 31 procent för att gå ur unionen, enligt en Sifo-enkät som SVT beställt och som gjordes efter att det brittiska utfallet blev känt.

En motsvarande undersökning från DN/Ipsos visar att 66 procent av väljarna skulle rösta för att stanna kvar i EU. Bara 29 procent vill se ett utträde. Mätningen gjordes strax före den brittiska omröstningen. Då ansåg 61 procent att Sverige borde stanna kvar i EU även om Storbritannien lämnade.

En majoritet, 56 procent, vill för övrigt inte ha någon folkomröstning om EU, visar SVT:s undersökning. 30 procent tycker att en sådan borde hållas. Samtidigt verkar svenskarna inte överdrivet imponerade över tillståndet i EU. 52 procent anser att EU är på väg åt fel håll. Bara 14 procent tycker att det går åt rätt håll.

TT