M: Lättare att utvisa brottslingar

INRIKES

Politik. Moderaterna vill göra det lättare att utvisa brottslingar. Straffen bör också skärpas för allvarliga våldsbrott.

– Vi måste ta människors oro på allvar, säger Moderatledaren Anna Kinberg Batra.

Sverige är visserligen ett tryggt land att leva i, ett av de tryggaste i världen framhåller hon. Samtidigt ökar otryggheten och utanförskapet i flera områden runt om i Sverige. Polisen rapporterade nyligen om 53 områden i Sverige som i olika grad är utsatta för allvarlig brottslighet. Betydligt fler kvinnor än män uppger också att de känner sig otrygga.

– Sverige måste vara ett land där man vågar gå ut om kvällarna, säger Kinberg Batra.

Skärpta straff

Moderaterna vill återinföra målet om minst 20 000 polisen. Det behövs 1 000 nya poliser som riktas särskilt till utsatta områden där brottsligheten är som allvarligast. Därtill vill M se "väsentligt skärpta straff" för allvarliga våldsbrott. Många brott straffas i dag inte i nivå med deras allvar, enligt partiet.

Det handlar bland annat om dråp, synnerligen grov misshandel, grov misshandel, grovt rån, grov utpressning och grovt olaga tvång.

Fler utvisningar

Det ska också bli lättare att utvisa personer vid brott. Dagens förutsättningar för utvisning, 1 års fängelse och risk för återfall, måste ändras till sex månaders fängelse och föras upp oftare av åklagare, enligt Moderaterna. I dag gör åklagaren ofta inte det med hänvisning till att det inte går att utvisa till just det landet.

– Verkställighetshinder ska fortfarande gälla, men de sakerna bör hållas isär, säger Kinberg Batra.

Enligt en opinionsundersökning partiet själv låtit göra, anser väljarna att Moderaterna är det bästa partiet när det gäller lag och ordning. 30 procent tycker det mot 16 för Socialdemokraterna och 11 för Sverigedemokraterna.

TT