Inrikes

Planerad kolkraft värsta klimathotet

INRIKES

Klimat. Många av världens länder har planer på en kraftig utbyggnad av kolkraften. Om planerna realiseras blir det helt omöjligt att hejda klimatuppvärmningen på jorden.

Det framgår av en ny studie från Climate Action Tracker, en sammanslutning av fyra oberoende forskarorganisationer. Studien presenterades på måndagen på FN:s klimattoppmöte i Paris.

Enligt tillgängliga uppgifter finns det i dagsläget planer på att bygga 2 440 nya kolkraftverk i världen, merparten i Kina, Indien, EU, Indonesien, Japan, Sydafrika, Sydkorea, Filippinerna och Turkiet.

De nya kraftverken skulle, om alla byggs, år 2030 stå för 16-18 procent av de totala växthusgasutsläppen som är tillåtna om världen ska lyckas med att stoppa temperaturökningen vid två grader Celsius, det så kallade tvågradersmålet.

Omöjlig ekvation

Climate Action Tracker påpekar att detta är en omöjlig ekvation. Om alla kraftverken realiseras kommer utsläppen från kolkraften i själva verket att vara 400 procent högre än vad som är möjligt om tvågradersmålet ska nås.

Redan den existerande kolkraften är ett jätteproblem om klimathotet ska avvärjas - och analysen visar att de klimatlöften/åtaganden som länderna lämnat in inför Parismötet blir omöjliga att förverkliga om utbyggnadsplanerna realiseras.

Lösning på dilemmat

Fast enligt Pieter Van Breevoort från Ecofys, en av de fyra forskarorganisationerna, går det att komma ut ur återvändsgränden.

– Alltför många kolkraftverk är planerade. Men det finns en lösning: skrota planerna, säger han.

– Förnybar energi och strängare utsläppsregler håller ändå på att göra kolkraften föråldrad i världen. Ju snabbare nya kolkraftverk stryks från planeringsprocessen desto mindre blir kostnaden.

Om länderna annullerar de kraftverk som än så länge bara utannonserats skulle världen slippa utsläpp på två miljarder ton per år. Det skulle ge länderna en chans att hålla sina klimatlöften.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes