Ringa intresse för ström vid kaj

Publicerad:
Uppdaterad:

Energi. Av omkring 80 000 fartygsanlöp varje år i svenska hamnar tros bara ett fåtal koppla in sig till el vid kaj.

Naturskyddsföreningen tycker att omställningen från fossildriven fartygsel går för långsamt.

– De ligger och tuffar ganska länge med smutsig diesel inne i städerna, säger klimatchef Sven Hunhammar på Naturskyddsföreningen om fartygen som använder egna motorer för att få ström även när de ligger still.

Landström är en gammal surdeg som diskuterats i många år mellan hamnar, redare, offentliga aktörer och grupper, i syfte att minska föroreningar, klimatpåverkan och buller. Men än i dag erbjuder bara en mindre del, 15-20 procent, av Sveriges dryga 50-tal hamnar tilläggande fartyg landström, enligt branschföreningen Sveriges hamnar.

Ingen standard

"Effektbehoven är oftast stora och det finns ingen standard hos fartyg vad gäller elsystemens spänning, frekvens, antal ledare eller kontaktdonens utformning" förklarar sig Stockholms hamn.

Det är främst färjor i linjetrafik, i hamnar som Ystad, Göteborg och Stockholm, som använder landström. Vad gäller last- och kryssningsfartyg kan det vara bättre att satsa på miljövänligare bränslen, bättre motorer och finare rökgasfilter, menar Stockholms hamns bolagsjurist Gun Rudeberg.

– Fartygsel kan vara en positiv lösning i vissa fall, men inte i alla lägen. Och finns det el här bör det finnas i andra hamnar.

Både Stockholm och Göteborg, där en tredjedel av fartygsanlöpen nu erbjuds elanslutning även om de långt ifrån alltid har möjligheten, lovar att alla nya kajer utrustas med tekniken.

Även från industrihamnarna ser dock utsläppen, och larm från gästande fartygs elproduktion, ut att fortsätta.

Teknik saknas

I Bergs oljehamn i Stockholms inlopp, en av landets största med 130 anlöp årligen, saknas till exempel tekniken trots att tankfartygen ligger still i upp till 20 timmar. Att införa landström vore tekniskt ogörligt eftersom drivmedelsslangarna är isolerade från statisk elektricitet, menar miljöansvarige Leif Dübech.

Miljörörelsen är dock inte nöjd.

– Hamnarna generellt skulle kunna spela en mycket större roll i sjöfartens miljö- och klimatarbete. Södra Östersjön skulle kunna gå ihop och ställa gemensamma krav, säger Sven Hunhammar.

TT

Publicerad: