Inrikes

Utlandssoldater får psykiska besvär

INRIKES

Stockholm. Kvinnliga soldater får mest svårigheter med anpassningen till utlandstjänst, rapporterar en sociolog vid Göteborgs universitet och en psykolog hos försvaret i en studie av 780 svenskar som tjänstgjort i Afghanistan.

Fast kvinnornas problem är ofta manliga chefer med problem, säger en av forskarna som granskar vad som hänt svenska soldater som deltagit i två olika insatser i Afghanistan.

Studien visar att var fjärde soldat har något slags problem och hälften av de drabbade har fått psykiska besvär, skriver Svenska Dagbladet (SvD). Men endast en soldat har fått posttraumatisk stressjukdom, säger psykologen Camilla Körner vid Försvarsmaktens Human resource center. Hon har gjort studien tillsammans med sociologen Jonas Britz.

Studien gäller soldater som varit i ett högrisk- och ett lågriskområde i Afghanistan och den visar ingen större skillnad mellan de två områdena.

Svenskarnas psykiska problem gällde främst anpassning, depression, ångest och personlighetsstörningar.

– Kvinnorna var överrepresenterade när det gäller anpassningsproblem, säger Camilla Körner.

Körner förklarar detta delvis med att männen oftare har personlighetsstörningar, till exempel narcissism och psykopati, och att de i högre grad än kvinnor hamnar på ledande befattningar.

– Vi borde bli bättre på chefsrekrytering, är Körners slutsats.

När det gäller fysiska skador beror de i tre fall av tio på att soldaterna burit med för stor tyngd framåt, något Körner anser är alarmerande och hon jämför med skador som gravida ofta får. En av tio fysiska skador är efter trauman som beskjutningar, bombfynd och trafikolyckor.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes