Många narkolepsianmälningar i Europa

Stockholm. Fortfarande anmäls nya fall av sömnsjukdomen narkolepsi, som kan kopplas till vaccinet Pandemrix, till den europeiska biverkningsdatabasen. Totalt har 768 fall efter Pandemrix rapporterats in - varav 374 är svenska, enligt SVT.

Till svenska myndigheter hade i början av oktober i år 257 fall rapporterats in, varav 210 rör barn och ungdomar. I den europeiska databasen kan det finnas dubbletter av anmälningar, vilket kan förklara skillnaden.

Att Sverige står för hälften av fallen tror neurologen Lena Leissner, ordförande i Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin, har olika orsaker.

– Dels att vi var duktiga på att vaccinera och sen har det väl också att göra med hur van man är att hantera sådana här problem och hur van man är att rapportera in biverkningar, säger hon till SVT.

Göran Stiernstedt, chef för vård och omsorg vid Sveriges kommuner och landsting (SKL), var en av experterna under massvaccinationen mot svininfluensan 2009. Han uppmanade svenskarna att vaccinera sig, men har nu ångrat sig.

Stiernstedt tycker inte att det var rätt att vaccinera hela befolkningen. Om de barn och ungdomar som fick narkolepsi efter sprutan säger han till SVT:

– Jag tycker det är en stor medicinsk tragedi och jag är säker på att den i framtiden kommer stå i historieböckerna vid sidan om neurosedyn katastrofen.

Internt var han mycket tveksam till vaccinationskampanjen.

– Jag skrev ju några mejl internt där jag sa att "det här är jäkligt tveksamt alltså och frågan är om det inte är industrin som är största vinnaren", men jag sade ju inte ifrån, säger han.

SVT: Känner du någon skuld i dag?

– Absolut, i allra högsta grad eftersom jag hade en del tvivel.

Stiernstedt vill se en utvärdering av varför Sverige avvek i sin bedömning om massvaccination från många andra länder.

TT