Kritiserad ortoped slår tillbaka

Publicerad:

Vård. En ortopedläkare på Skaraborgs sjukhus har stängts av efter att ha använt en viss behandlingsmetod, vilket enligt en extern granskning lett till 37 fall av allvarliga vårdskador. Men läkaren avvisar kritiken.

Den så kallade Ilizarov-metoden har använts på många håll i Västeuropa och har varit framgångsrik, främst vid komplicerade frakturer på underben. Metoden ersätter gips och istället fixeras benbrottet med bland annat metallpinnar.

Men enligt den externa granskaren Olle Svensson, professor i ortopedi vid Umeå universitet, har Skaraborgs sjukhus använt metoden på fel typer av skador.

– Man han har använt metoden en smula urskillningslöst, även för till exempel handleder och axlar. Det har resulterat i mycket långa fixeringstider, vilket i sin tur gett vårdskador, säger Olle Svensson.

Prisbelönt läkare

På Skaraborgs sjukhus har fler än 500 patienter behandlats med metoden och i våras anmälde läkare vid sjukhuset behandlingen av 49 av dessa patienter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Samtliga patienter har behandlats av en och samma läkare, även om fler av sjukhusets läkare har använt samma metod. Den aktuella läkaren, som tidigare fått en särskild utmärkelse för sin avhandling om metoden, blev avstängd från sitt jobb i början av september.

I en skriftlig kommentar till TT avfärdar läkaren den externa granskningen som "direkt missvisande".

"Granskaren avslöjar personliga tyckanden som saknar både motivering och referenser till vad som hänt", skriver läkaren i sin kommentar.

Interna konflikter

Den kritiserade läkaren uppger sig ha tagit hjälp av Läkarförbundets jurister, och hävdar att en ny granskning av patientfallen planeras, "för att bringa klarhet i händelseförloppet".

Granskaren Olle Svensson gör bedömningen att interna konflikter på Skaraborgs sjukhus lett till att problem och fel inte kunnat diskuteras öppet.

– Man måste kunna prata med varandra på ett oemotionellt och bra sätt, men det har man inte gjort, säger Olle Svensson.

Kritik mot Ivo

Han är också kritisk till hur Inspektionen för vård och omsorg, IVO, hanterat de anmälningar som inkommit, från olika sjukhus, om behandlingar som utförts med Ilizarov-metoden.

– Jag tycker att IVO borde ha reagerat tidigare, och vill harangera Skaraborgs sjukvård för att man tagit tag i det här, säger Olle Svensson.

Skaraborgs sjukhus kommer nu att följa upp de patienter som behandlats med metoden. I första hand ska patienternas journaler gås igenom.

TT

Publicerad: