Stamceller kan ersätta djurförsök

INRIKES

Medicin. Mänskliga stamceller kan ge underlag till tester av läkemedel och kemikalier som ger säkrare resultat än djurförsök.

– Det finns ett stort intresse för detta, säger Gustav Holmgren, forskare på högskolan i Skövde.

Djurförsök kan medföra lidande för djuren, och är inte helt tillförlitliga.

– Man har sett i många fall att djurförsök är ganska dåliga på att återspegla vad som sker i människokroppen, säger Gustav Holmgren, som just lagt fram en avhandling i bioinformatik vid Sahlgrenska akademin.

Kunskapen om stamceller ger nya möjligheter. Stamceller förökar sig fritt genom delning, och kan fås att mogna till andra sorters celler. Gustav Holmgren har använt två typer av celler som utvecklats ur stamceller - dels leverceller, dels hjärtmuskelceller.

– Jag har studerat hur de reagerar på kända giftiga ämnen, framförallt ett läkemedel mot cancer som man vet ger biverkningar på hjärtat, och sett att de ger samma svar som mänskliga celler i kroppen skulle göra, säger han.

Samma metod kan användas för test av andra ämnen som kan vara giftiga, till exempel i kemikalier eller kosmetika.

– Det pågår intensiv forskning om detta, säger Gustav Holmgren.

TT