Nej till storskalig vindkraft i Hanöbukten

INRIKES

Energi. Planerna på en jättelik vindkraftpark med 700 vindmöllor i Hanöbukten går upp i rök.

Regeringen säger nej, av hänsyn till försvaret.

– Vi har funnit att vindkraftverken och försvaret inte kan samexistera, säger miljöminister Karolina Skog (MP) till TT.

Området i Hanöbukten betecknas av regeringen som ett av de mest strategiskt viktiga försvarsområdena i Sverige. Mark- och miljödomstolen i Växjö gav klartecken för projektet 2013, men Försvarsmakten har slagits emot med näbbar och klor. Försvaret har pekat på att det skulle bli problem för flyg, radarövervakning, skjutövningar och spaningstrafik både över och under havsytan.

Miljöministern hänvisar till att Sveriges försvarsambitioner ska öka.

– Det säkerhetspolitiska läget har gjort att både riksdag och regering tydliggjort att Sveriges försvarsambitioner ska öka. Bland annat har man sagt att försvaret ska öva mer i de områden där man redan övar.

Hon understryker att beslutet inte ska tolkas som ett generellt nej till stora vindkraftparker.

Samtidigt som Blekinge Offshore fick nej till vindkraft i Hanöbukten, gav regeringen klartecken till 35 vindkraftverk i Nässjö kommun i ett område som ligger utanför Försvarsmaktens övningsflygplats i Hagshult. I det fallet anses vindkraften inte påtagligt störa försvarets verksamhet.

TT