Wikström: Bättre hjälp till spelmissbrukare

INRIKES

Politik. Regeringen vill att spelmissbruk ska likställas med annat missbruk. Dessutom föreslås bland annat att kommunerna ska få ett tydligare ansvar för att jobba mot spelmissbruk.

Regeringens mål är att personer som missbrukar spel om pengar ska få bättre förutsättningar att få vård och hjälp för att kunna ta sig ur sina problem. I dag har kommunerna inte något särskilt ansvar för att förebygga och motverka spelmissbruk. Det bör det bli ändring på, enligt det förslag som lämnas till riksdagen.

"Fortsatt stort problem"

Kommunernas socialnämnder ska arbeta med spelmissbruk på samma sätt som med annat missbruk. Det samarbete mellan kommuner och landsting som i dag finns i behandlingen av missbruk ska också omfatta spelmissbrukare.

– Vi ser att spelmissbruk fortsatt är ett stort problem som behöver jämställas med annan missbruksproblematik. Därför behöver vi skärpa upp lagstiftningen så att socialnämnderna får ett ansvar för att också jobba mot spelmissbruk, säger folkhälsominister Gabriel Wikström (S).

Spelmissbruket ökar bland vissa grupper i landet. Därför tror inte Gabriel Wikström att förslaget kommer att stöta på stort motstånd i riksdagen:

– Jag tror att alla inser behovet av att ha en samlad lagstiftning på det här området och att man ger kommunerna ett tydligare ansvar att arbeta med spelmissbruksproblematiken precis som man jobbar med annan missbruksproblematik.

Januari 2018

Tanken är att lagändringen ska träda i kraft den 1 januari 2018. För att möjliggöra kommunernas utökade åtaganden ska även utökade medel skjutas till i enlighet med finansieringsprincipen.

TT