Miljonböter hotar företag efter cyanidutsläpp

INRIKES

Miljöbrott. Företaget i Landskrona släppte ut cyanid och tungmetaller.

Följden blir omedelbart produktionsstopp, hot om kraftiga bötesbelopp och åtalsanmälan.

Människor kan ha utsatts för hälsorisker, befarar länsstyrelsen.

Metallåtervinningsföretaget Befesa Scandust har släppt ur cyanid och tungmetaller som kontaminerat grundvattnet.

Nu belägger länsstyrelsen i Skåne företaget med produktionsstopp från den 11 december. Fortsätter den miljöfarliga verksamheten straffas företaget med 50 miljoner kronor i vite för varje påbörjad produktionsvecka.

– Att stoppa den här typen av verksamhet hör till ovanligheterna. Men då måste man också se det i sitt sammanhang, säger miljödirektör Annelie Johansson.

– Det finns mig veterligen inget företag i Sverige som släpper ut cyanid och tungmetaller i de halter, som är så många gånger över gränsvärdena, som är så nära en tätort, så nära en kommunal badplats och så nära Öresund, säger hon.

Skyhöga värden

Enligt henne har det vatten som ligger öppet på fabriksområdet halter av cyanid som ligger på 200-300 gånger över riktvärdet. Även slamupplagen innehåller höga halter cyanid.

Länsstyrelsen åtalsanmäler företagets vd, Fredrik Trydegård, och styrelseordförande för grovt miljöbrott.

Men enligt Trydegård är företaget ett hållbarhetsföretag som jobbar med återvinning och värnar om miljön.

– Så vi tar detta på allvar, säger han.

TT: Menar du att ni inte har varit medvetna om att tungmetaller och cyanid läckt ut från er produktion?

– Det vill jag inte kommentera just nu.

Trydegård anser att skulden för giftet i mark och vattendrag inte behöver vara deras.

– Vi har byggt på en gammal industritomt och industriavfall har dumpats där, så vi vet inte vad som finns där sedan innan.

Pågått länge

Länsstyrelsen tog i förra veckan prover på zinkslamlager, i vattenpölar samt på döda fåglar och kunde konstatera höga halter av cyanider och tungmetaller i slamvatten på företagets mark.

Enligt länsstyrelsen har allvarliga miljöproblem uppstått i företagets närområde vid flera tillfällen under flera års tid. Bland annat har fiskar dött och kommunens avloppsreningsverk slagits ut. Länsstyrelsen har även hittat ett upplag med 800 ton Sevesoklassat zinkslam, som Befesa Scandust inte har tillstånd för.

Företagets egna undersökningar, ålagda av länsstyrelsen, visade på mycket höga förekomster av cyanid i grundvattnet.

Ingen säkerhet

Befesa Scandust tvingas nu genomföra en genomgående miljöteknisk undersökning, redovisa fullständig genomgång av processen, genomföra eventuell sanering och åtgärda samt skaffa tillstånd för zinkslammet. Innan dess får inte verksamheten återupptas.

Även Arbetsmiljöverket har informerats om förhållandena på företaget. Det har funnits uppgifter om att personal arbetat med miljöfarligt material utan tillräcklig skyddsutrustning.

– Vi har fått signaler om att personalen inte har på sig den säkerhetsutrustning som krävs då man jobbar nere i vattenreningsverket, säger Annelie Johansson.

Länsstyrelsen har också farhågor om att människor på grannfastigheter till företaget kan ha utsatts för hälsorisker, men detta är inte undersökt.

När det gäller frågan om hur det hela har kunnat hända, hänvisar länsstyrelsen till företaget.

TT: Men det finns ju ändå en myndighetskontroll?

– Tillsynen bygger på egenkontrollen och i övrigt måste miljömyndigheten aktivt få in anmälningar eller ansökningar, säger länsstyrelsens miljöjurist Margaretha Svenning.

TT