Ketamin kan bota svår depression

Stockholm. Ett läkemedel som även används som partydrog kan fungera vid behandling av svåra depressioner.

En brittisk studie visar på "dramatiska, antidepressiva effekter" vid behandling med ketamin där andra mediciner inte fungerat.

Studien, publicerad i Journal of Psychopharmacology, har bara utförts på 28 personer, som behandlats en till två gånger i veckan med ketamin. Åtta av dem reagerade positivt, varav fyra kunde beskrivas som friska. Vissa märkte en förbättring så snart som sex timmar efter behandlingen.

– Effekten för ketamin som läkemedel mot depression är ganska stor. Och den är dramatisk eftersom det går så fort. Men den inträffar inte hos alla, säger doktor Rupert McShane vid Oxford Health NHS Foundation Trust, som arbetat med studien, till TT.

Klingar av

Alla i studien hade tidigare utan resultat behandlats med minst två antidepressiva läkemedel, de flesta betydligt flera.

– En del av patienterna använde uttryck som att det kändes som en tyngd lyfts från mig, eller att jag kan tänka mer fritt, säger McShane

Effekten klingade av från efter någon vecka till några månader. Liknande studier har tidigare visat goda resultat.

– Det är uppenbart att det finns en antidepressiv effekt ganska snabbt, men ketamin är inte så lätt att jobba med. Det är ju ett narkosmedel egentligen, säger Lars von Knorring, professor i psykiatri vid Uppsala universitet.

Svimmade

Ketamin narkotikaklassades 2005 sedan det använts som partydrog. Det är starkt beroendeframkallande och ger hallucinationer. Eftersom bieffekterna är så pass allvarliga - i den brittiska studien fick en patient panikattack med hjärtrusning och en annan fick blodtrycksfall och svimmade av - lär inte ketaminbehandlingar bli alltför vanliga.

– Om det är just ketamin som är den optimala substansen att använda i större skala är ganska tveksamt, men mekanismen är hemskt intressant, säger von Knorring.

TT

Publisert: