Stort underskott på behöriga lärare

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Akut brist på behöriga lärare väntar i flera ämnen.

En genomgång av Skolverkets siffror visar att framför allt språklärarna är alldeles för få.

Den stora lärarbristen i flera ämnen blir allt tydligare i takt med att lärarna kvitterar ut sina yrkeslegitimationer. Lärarlegitimation i aktuellt ämne blir snart ett krav för att få fast anställning och rätt att sätta betyg.

– Siffrorna talar sitt tydliga språk: Det blir mycket svårt att besätta alla tjänster med lärare som har rätt behörighet. Det kommer att ta ett antal år, säger enhetschef Niclas Westin vid Skolverket.

Skolverkets sammanställning visar till exempel att det bara finns 1 500 legitimerade spansklärare, trots att spanska är det populäraste språkvalet. Även om alla legitimerade spansklärare skulle vara i tjänst är skolornas behov inte ens täckt till hälften. Även franska och tyska behöver fler behöriga lärare.

I matematik finns knappt 10 000 legitimerade högstadie- och gymnasielärare, vilket inte räcker till ett av skolans största ämnen.

På sikt ska även kinesiska införas brett i gymnasieskolan som språkval. Antal legitimerade mandarinlärare hittills i landet: 34.

TT

Publicerad: