FN-kommitté kritiserar Sverige

INRIKES

Stockholm. Sveriges arbete för funktionsnedsattas rättigheter kritiseras hårt i en ny FN-rapport. Bland annat underkänner FN regeringens nya lagförslag.

– Det är lite pinsamt att Sverige inte presterar bättre, säger Rasmus Isaksson, förbundsordförande för DHR.

Överlag har Sverige misslyckats med att implementera 2009 års konvention om funktionsnedsattas rättigheter i svensk lag, står det i rapporten från FN-kommittén för rättigheter för personer med funktionsnedsättning (CRPD). Sammanlagt kritiseras Sverige på ett 30-tal punkter.

Tandlös lag

Inte minst uttrycker rapporten oro över regeringens nya lagförslag om bristande tillgänglighet. Lagen, som ska träda i kraft i januari nästa år, ska kunna användas exempelvis när trösklar på restauranger inte tagits bort. Men CRPD ser stora brister då lagen inte omfattar företag med färre än tio anställda.

– Lagen är väldigt tandlös. Många av våra medlemmar trodde nog att vardagsdiskrimineringen skulle försvinna genom den nya lagen. Men när man kommer in på kaféer och restauranger så har ju många färre än tio anställda och då gäller den inte, säger Rasmus Isaksson, förbundsorförande på DHR, som kämpar för ett samhälle utan rörelsehinder.

Brister i skolan

Också skolan får kritik, bland annat anser man att det både bland beslutsfattare och inom skolväsendet saknas kunskap om olika funktionsnedsättningar. Sven Eklöf, kanslichef på Dyslexiförbundet, skriver under på kritiken.

– Det här är en del av lärarkrisen, att lärarna är så dåligt utbildade och inte heller får något stöd från sina arbetsgivare att vidareutbilda sig. Och man får inte lära sig någonting om funktionsnedsättningar på lärarhögskolorna, säger Eklöf.

Sverige får beröm på några punkter, bland annat för att teckenspråk räknas som ett av minoritetsspråken.

Ansvarig minister, biträdande socialminister Maria Larsson, har inte gått att nå för en kommentar.

TT