EU-länder överens om nya vapenregler

INRIKES

Vapen. EU-ländernas ambassadörer i Bryssel har nu godkänt de nya vapenregler som tagits fram som ett led i kampen mot terrorism och våldsbrott.

"Den här uppgörelsen bäddar för hårdare kontroller som kommer att hjälpa till att förhindra terrorister och kriminella från att få tag i skjutvapen", säger nuvarande ordförandelandet Slovakiens inrikesminister Robert Kalinak i ett pressmeddelande.

De nya reglerna omfattar allt från hur vapen kan spåras och deaktiveras till vilka automatvapen som får ägas av civila.

Kompromissen ska nu slutligt godkännas även av EU-parlamentet, där Anna Maria Corazza Bildt (M) varit en av förhandlarna bakom uppgörelsen.

"Vi har hittat en bra balans mellan frihet och säkerhet, utan att begränsa människors fritid eller sätta krokben för laglydiga jägare och sportskyttar", sade Corazza Bildt i ett uttalande tidigare i december.

Bryssel, TT:s korrespondent