En procent fällde strandskyddsbeslut

INRIKES

Miljö. Länsstyrelsen i Kalmar län beslutade 2014 om utvidgat strandskydd i Västerviks kommun. Men regeringen har rivit upp beslutet - av formella skäl.

Beslutet innebar ett generellt strandskydd längs hela Västerviks kustlinje och utmed stränderna i skärgården och i princip alla sjöar. Det överklagades av flera privatpersoner och även av Västerviks kommun.

Regeringen har funnit att själva förslaget till strandskyddsbeslut inte kungjordes korrekt, berättar Västerviks Tidning.

Enligt praxis ska sådana förslag annonseras i alla lokaltidningar med en hushållstäckning på minst fem procent i den berörda orten. Men länsstyrelsen lät bli att annonsera i Vimmerby Tidning som har en spridning på sex procent i Västerviks kommun.

Hela ärendet har därför återförvisats till länsstyrelsen i Kalmar län för ny behandling.

TT