Löfven: Vi har ett problem med antisemitismen

INRIKES

Politik. Svenska samhället har problem med antisemitismen, säger statsminister Stefan Löfven (S) vid en pressträff i Paris i samband med dagens stora klimatmöte.

– Vi måste se det tydligt. I Malmö ser vi det och i Göteborg. Då är det upp till oss att både motverka och förebygga detta, säger han.

– Vi måste vara väldigt tydliga med att den här antisemitismen och judehatet har ingen plats i vårt samhälle. Den ska inte ha något som helst utrymme.

Stefan Löfven betonar vikten av lära av historien.

– I regeringen har vi exempelvis fattat beslut om att föra till pengar till hågkomstresor för skolklasser. Fler skolungdomar måste se detta på plats och vara i Auschwitz till exempel, eller något annat koncentrationsläger för att verkligen förstå vad som har hänt.

Aldrig tillåta

– Vi ska lyssna till den generation som har upplevt det här själv. Vi ska aldrig någonsin tillåta det här igen. Vi har att göra på skolor, civilsamhälle, företag, arbetsmarknad. Vi ska skydda naturligtvis de som känner sig hotade och pressade här och nu, men framför allt måste vi successivt se till att den här formen av uttryck aldrig kommer till uttryck, säger Löfven.

TT: Behövs det strängare straff?

– Det kan det behövas. Men vi ska komma ihåg att det inte är lagligt att uttrycka vad som helst mot olika folkgrupper, så det finns lagar. Men jag ska inte utesluta att det kan behöva förstärkas. Men lika viktigt är att vi förebygger. Ungdomar måste få mer kunskap om detta, säger Löfven.

Justitieminister Morgan Johansson (S) påpekar att straffen redan är hårda.

– De brott som begåtts i fallet med synagogan, mordbrand eller till och med grov mordbrand, ser vi redan i dag strängt på. Det viktigaste är att vi får fast gärningsmännen och kan lagföra dem, säger han.

Däremot kan brottsbekämpande myndigheter behöva nya verktyg för att kartlägga farliga individer och grupper, anser han.

– Ett förslag är hemlig dataavläsning som gör att man kan ta sig in i datorer och avläsa innehållet, när det gäller vissa av dem som misstänks vara inblandade i till exempel terrorverksamhet men också våldsbejakande extremism, säger Morgan Johansson.

Förslaget är just nu ute på remiss.

Upp på toppmöte

Sedan även flera andra europeiska länder upplevt antisemitiska inslag i reaktionerna på Trumps Jerusalem-beslut i förra veckan kan frågan komma att tas upp på veckans EU-toppmöte i Bryssel.

– Det finns inte på dagordningen, men när vi träffas och pratar så tar vi upp aktuella frågor och stora problem. Och det här är uppenbarligen ett problem, säger Stefan Löfven i Paris.

– Vi får inte acceptera ett växande judehat och antisemitism, varken i Sverige eller något annat land. Vi vet en gång vad detta har lett till och vi ska aldrig någonsin dit igen, säger statsministern.

TT