Inrikes

Bättre vara dubbelinfekterad av hiv

INRIKES

Lund. Personer som är dubbelinfekterade av hiv - smittade med både hiv 1 och hiv 2 - har bättre utgångsläge när det gäller att kontrollera insjuknandet i aids.

Upptäckten beskrivs som ett genombrott i hivforskningen.

Det är forskare vid Lunds universitet som har kommit fram till att den vanligaste virusvarianten som orsakar aids, hiv 1, blir mindre aggressiv när den infekterar en person som redan har smittats av den mildare hiv 2.

Den dämpande effekt som hiv 2 har på sjukdomsförloppet är mycket stark.

– Man kan säga att den symptomfria tiden, innan man som hiv-smittad utvecklar aids, är 50 procent längre bland dubbelinfekterade jämfört med dem som enbart är hiv 1-smittade. Och det är en anmärkningsvärt stor skillnad, säger Joakim Esbjörnsson, forskare i molekylär virologi vid Lunds universitet.

Förhoppningen är att fyndet ska leda till bättre behandlingsmöjligheter och sjukdomsförebyggande insatser mot hiv och utvecklingen av aids.

– Kan vi nu isolera effekterna och hitta de underliggande mekanismerna bakom så har vi kommit en bra bit på vägen mot att hitta nya angreppspunkter och på sikt mediciner mot utvecklingen av aids, fortsätter Joakim Esbjörnsson.

Forskargruppen har också studerat nivåerna av CD4+T-celler, en hjälparcell med central funktion i immunförsvaret. Även här visade sig dubbelinfekterade ha en fördel då de hade ett högre antal CD4+T-celler under hela infektionen. Det tog längre tid innan de nådde kritiskt låga nivåer av hjälparcellen och därmed tog det också längre tid innan de utvecklade aids.

Studien har pågått i 20 år och beskrivs som helt unik eftersom den följt friska individer från att de har infekterats av hiv 1, eller av hiv 1 och hiv 2, genom hela sjukdomsförloppet och jämfört hur infektionen har utvecklats över tid. Uppföljningen har omfattat 4 700 personer i Guinea-Bissau i Västafrika.

Västafrika är den enda platsen i världen där den mildare hiv-varianten hiv 2 förekommer i större skala. Hiv 2 kan precis som den aggressivare hiv 1 leda till aids. Dock är det färre av de som enbart är smittade av hiv 2 som utvecklar aids, cirka 25-30 procent av dem som inte får behandling.

Resultaten publiceras i den vetenskapliga tidskriften New England Journal of Medicine.

TT

Publisert:

Aftonbladet

/

Senaste Nytt

/

Inrikes