Flera fall av röda hund i Järna

Publicerad:
Uppdaterad:

Stockholm. Tolv fall av röda hund har rapporterats hittills i år i landet. Det är det högsta antalet sedan 1996. Samtliga insjuknade har en koppling till Järna, söder om Södertälje, uppger Smittskyddsinstitutet.

Detta är inte första gången som Järna drabbas av smittsamma sjukdomar. I februari drabbades människor i den lilla orten av mässling, en mycket smittsam och potentiellt farlig sjukdom. Då insjuknade sju personer, varav fem barn.

Området kring Järna har en lägre vaccinationstäckning bland barn än övriga Sverige. I området finns många människor med en antroposofisk inställning som delvis motsätter sig vaccinationer.

Röda hund ger oftast lindrig sjukdom, men om en kvinna smittas under graviditetens 16 första veckor är risken stor för allvarliga fosterskador.

– Utbrottet i Järna är sorgligt onödigt. Det finns mycket i den antroposofiska livsstilen som är gott, men vill man vara orsak till att en gravid kvinna föder ett gravt skadat barn? För även om befolkningen i övrigt ofta är vaccinerad så finns det alltid en eller annan där vaccinet fungerar sämre eller inte alls, men som annars skyddas av flockimmuniteten, säger statsepidemiolog Annika Linde till TT.

Enligt henne är röda hund den kanske mest allvarliga av de tre "barnsjukdomarna": mässling, påssjuka och röda hund. Detta trots att sjukdomen ofta knappt ger några symtom alls.

– Men risken för fosterskador är så stor. Som exempel kan jag nämna att när vaccinet mot röda hund infördes brett i Sverige så fick en av två klasser för hörselskadade barn på Manillaskolan i Stockholm stänga, eftersom antalet hörselskadade barn hade minskat så.

Det första fallet av röda hund rapporterades i slutet av april och sedan dess har fler smittade upptäckts. Björn Eriksson, biträdande smittskyddsläkare i Stockholm, uppmanar alla som saknar skydd mot röda hund att vaccinera sig.

– Det finns ingen allmän smittspridning. Vaccinationstäckningen är 88 procent i Södertäljeområdet, men det finns anledning att tro att den är ännu lägre i Järna. I övriga landet är den 95 procent.

Björn Eriksson säger att Smittskydd Stockholm har haft kontakt med den antroposofiska Vidarkliniken i Järna och att landstinget erbjudit sig att stå för vaccinet.

– Vi har försökt uppmuntra till vaccination och i samband med mässlingsutbrottet fick vi en positiv signal från kliniken.

TT har sökt medicinskt ansvarig läkare på Vidarkliniken utan resultat.

TT

Publicerad: